Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

REGULAMIN PROGAMU LOJALNOŚCIOWEGO

"Brafittingowy Klub Manificco"

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.

 2. Organizatorem programu jest Manificco Monika Waleczek, ul. Cieszyńska 186c, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332064683

 3. Program lojalnościowy skierowany jest do klientów sklepów stacjonarnych Manificco Bielizna & Brafitting oraz sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.manificco.pl

 4. W ramach Programu Uczestnik zyskuje rabat na zakupy w firmie Organizatora zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.

 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

 7. Prawo do korzystania z konta jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

 8. Informacja o terminie zakończenia Programu “Brafittingowy Klub Manificco Bielizna & Brafitting” zostanie zamieszczona na stronie www.manificco.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie rabatów na swoim koncie oraz dający dostęp do dodatkowych korzyści

 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepach Manificco Bielizna & Brafitting

 3. Organizator – nazwa firmy klienta Manificco Monika Waleczek, ul. Cieszyńska 186c, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332064683

 4. Rabaty- Rabat przyznawany na zasadach określonych w §4 niniejszego Regulaminu.

 5. Formularz zgłoszeniowy- formularz znajdujący się na stronie www.manificco.pl, prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.

 6. Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo uzupełnił formularz zgłoszeniowy.

 7. Poziom rabatowy- określenie słowne poziomu rabatowania klienta

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepach Manificco Bielizna & Brafitting oraz  spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.

 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

 3. Z chwilą wypełnienia formularza online na stronie www.manificco.pl klient dokonuje zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie

 4. W odpowiedzi na zgłoszenie chęci uczestnictwa na wskazany adres email formularz zgłoszeniowy  staje się Uczestnikiem Programu “Brafittingowy Klub Manificco Bielizna & Brafitting”

 5. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych,  braku podpisu, podejrzenia nadużycia.

 6. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie aktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA RABATÓW

 1. Jeśli uczestnik zarejestrował się w programie lojalnościowym  jego konto zostanie zakwalifikowany automatycznie jako konto o statusie VIP Silver

 2. Uczestnicy zbierają w programie lojalnościowym punkty zgodnie z przelicznikiem 1 złoty polski brutto wydany w salonach Manificco Bielizna & Brafitting = 1 pkt w programie lojalnościowym. Pod koniec każdego kwartału podliczymy łączną kwotę transakcji Uczestnika programu w danym kwartale i przyznamy jego rachunkowi jeden z następujących poziomów klientów VIP:

Poziom

Rabat

Minimalna ilość punktów rocznie

Minimalna ilość punktów kwartalnie

VIP Silver

5%

0

0

VIP Gold

7%

740

180

VIP Platinum

8%

925

230

VIP Diamond

10%

1480

370


 1. Jeśli uczestnik programu zbierze minimalną ilość punktów wymaganą do uzyskania wyższego poziomu VIP w danym kwartale, podwyższymy status VIP jego konta do końca roku kalendarzowego.

 2. Jeśli użytkownik programu na koniec roku kalendarzowego zbierze mniej niż minimalna ilość punktów w jego obecnym statusie skorygujemy jego status VIP zgodnie z tabelą w pkt 2.

 3. Rejestracja ilości punktów odbywa się automatycznie jednak obowiązkiem klienta jest zgłoszenie sprzedawcy nazwy konta na które maja być naliczone punkty za zakup dokonany w salonie.

 4. Dodatkowo w zależności od osiągniętego statusu VIP organizator daje do dyspozycji Uczestnikowi programu dodatkowe korzyści:

  1. VIP Silver do wyboru:

   • Lista mailingowa email- Kwartalny biuletyn podsumowujący wydarzenia w programie lojalnościowym oraz kwartalne informacje o statusie VIP i poziomie zrealizowanych obrotów

   • Dostęp do Grupy Tajnej w serwisie Facebook- gdzie komunikowane będą specjalne oferty niedostępne dla niezarejestrowanych w programie klientów.

   • Lista mailingowa messanger- komunikacja szybkich i tymczasowych ofert specjalnych, nowości w ofercie.

  2. VIP Gold

   • Pakiet korzyści VIP Silver

   • Wcześniejszy dostęp do nowych kolekcji, ofert specjalnych i wyprzedaży (komunikacja bezpośrednia oferty do uczestnika przez messanger i na wskazany adres email),

  3. VIP Platinium

   • Pakiet Korzyści VIP Gold

   • Możliwość otwarcia salonu sprzedaży w dogodnym terminie jednak nie później i nie wcześniej niż do pół godziny przed otwarciem i do  pół godziny po zamknięciu salonu

  4. VIP Diamond

   • Pakiet Korzyści VIP Platinium

   • Brafitting na żądanie- usługa brafittingowa ze sprzedażą we wskazanym miejscu (do 20 km od najbliższego salonu)

§5.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres Organizatora stosowną informację.

 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania rabatowi Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem

§7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Organizatora programu lub mailowo na adres: [email protected]

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.

 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 roboczych dni od zgłoszenia.

§9. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Manificco Monika Waleczek, ul. Cieszyńska 186c, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332064683.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.

 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]

 6. Dane będą przetwarzana przez co najmniej okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

§10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od 30 dni kalendarzowych od ich ogłoszenia na stronie internetowej www.manificco.pl

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


Witryna stworzona na platformie